E-mail

Adatvedelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

1. AZ ADATVÉDELEMI NYILATKOZAT CÉLJA

1.1. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Felhasználók jogait, a Személyes adatok kezelésének feltételeit és a Webhely céljait foglalja magában.

1.2. Az Adatvédelmi nyilatkozat előkészítése, valamint az ezen a Webhelyen rendelkezésre bocsátott Személyes adatok kezelése Magyarország rendelkezéseinek és jogszabályainak követelményeivel összhangban történik.

1.3. A Webhelyen szereplő személyes adatok ellenőrzésével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy ezek kezelése a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt eljárás szerint történik.

2. FOGALMAK

2.1. Azok a fogalmak, melyeket a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz. A fogalmak és magyarázataik az alábbiakban olvashatók:

A Személyes adatok vagy az Adatok bármilyen jellegű információk az olyan Felhasználóról, akinek a személyazonossága ismert, illetve közvetlen vagy közvetett módon rendelkezésre áll (adatvédelmi érintett).

Az Adatmenedzsment magában foglalja a Személyes adatokon vagy Személyes adatok állományán végrehajtott bármilyen műveletet vagy műveletsort (például Adatgyűjtést, rögzítést, válogatást, rendszerezést, tárolást és egyéb műveleteket), amely automatikus vagy nem automatikus eszközök segítségével történik.

Az Adatmenedzser magában foglalja azokat a természetes és jogi személyeket, akik az Adatkezelő nevében a Személyes adatokat kezelik.

Az Adatkezelő az UAB “Disertus”, nyilvántartási szám: 303189121, postacím: Žirmūnų 91 – 3, 09114 Vilnius, Litvánia. A webhelyet az Adatkezelő kezeli, a webhely címe: www.BEBISZITTERKERESO.HU.

BEBISZITTERKERESO.HU platform. Az Adatkezelő által karbantartott és adminisztrált rendszer. A rendszer megtalálható a webhelyen, amelynek segítségével a Felhasználók kisegítőt/szolgáltatót (dadát, házvezetőnőt, kisállat-gondozót és oktatót) vagy megfelelő kisegítő munkát kereshetnek.

Az Adatvédelmi nyilatkozat azokat az adatvédelmi irányelveket foglalja magában, amelyek az Adatkezelőre vonatkozó fő szabályokat tartalmazzák a Személyes adatok gyűjtését, összegyűjtését, kezelését és tárolását illetően, továbbá ezek a szabályok érvényesek a Webhelyet használó Felhasználókra nézve.

A Rendelet a 2016/679 rendelet, amely 2018. május 25-én lépett hatályba az egész EU területén. Ez a rendelet a természetes személyek személyes adatainak kezelésével történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól, mely által a 95/46/EK irányelv semmisnek tekintendő.

A Felhasználó az a természetes személy, aki meglátogatta az Adatkezelő Webhelyét, és regisztrált rajta Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával.

3. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

3.1. Annak a Felhasználónak, aki a Webhelyen regisztrálni szándékozik, az Adatkezelő rendelkezésére kell bocsátania a következő Személyes adatokat (egyéb esetekben a felhasználó megadhatja): i) név, vezetéknév; ii) nem; iii) születési idő; iv) e-mail; v) telefonszám; vi) a szolgáltatás nyújtásának helye/munkahely; vii) fotó; viii) a Facebook-profilhoz való kapcsolódással nyert adatok. Ezenfelül az Adatmenedzser egyéb Személyes adatokat is kezel. Az egyéb adatokat a Felhasználó a BEBISZITTERKERESO.HU platformon hirdetések közzétételével vagy más módon bocsátotta rendelkezésre.

3.2. Az Adatkezelőnek joga van felhasználni a Felhasználók nem személyes adatait azzal a céllal, hogy az adatokat különféle statisztikai módszerek segítségével elemezze, statisztikai és pénzügyi elemzést végezzen, a szolgáltatások minőségét javítsa, stb. Az Adatkezelőnek joga van az ilyen adatok nem személyes statisztikai elemzését nyilvánosságra hozni, marketing és egyéb célokra felhasználni.

3.3. Az Adatkezelő cookie-kat is használhat a Webhelyen, amelyek segítségével összegyűjthetők azok az adatok, amelyek feltárják a Webhely használatának sajátosságait, a Felhasználó viselkedését vagy az automatikusan elkészített látogatási statisztikákat.

3.4. Továbbá az Adatkezelő kezeli a vásárolt tagsággal és a BEBISZITTERKERESO.HU platformon végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos Személyes adatokat.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

4.1. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott Személyes adatok kezelése a következő célokból történik:

4.1.1. Szolgáltatások nyújtása. Az Adatkezelő összegyűjti a Felhasználók személyes adatait, és közvetítés útján használja azokat a BEBISZITTERKERESO.HU platformon működő személyek között, akik kisegítőt vagy kisegítő munkát keresnek.

4.1.2. A Webhely fejlesztése. Az Adatkezelő adatokat gyűjt a Felhasználókról, a Webhelyen történő szörfözési viselkedésük statisztikáiról, valamint a webhely működésének felmérésére szolgáló magatartásról a javasolt szolgáltatások elérhetőségének és kényelmének hatékonyabb fejlesztése érdekében.

4.1.3. Kapcsolatfelvétel. Az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot a Felhasználókkal és válaszolhat azok kérdéseire vagy kérelmeire.

4.1.4. Direkt marketing. Amikor a Felhasználó hozzájárul az ajánlatok és értesítések fogadásához, az Adatkezelő kezeli a Személyes adatokat az ajánlatok és értesítések (például általános hírlevél, információk az ajánlatokról, hírek, kedvezmények vagy vélemények kérése a nyújtott szolgáltatásokról) elküldésével a Felhasználó számára. A Felhasználónak bármikor joga van visszautasítani az ajánlatok és értesítések fogadását, és bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Az ilyen jellegű visszavonás nem akadályozza meg a Felhasználót a BEBISZITTERKERESO.HU platform használatában.

4.1.5. A Felhasználó azonosítása. A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó azonosítására szolgálnak, melyek segítségével megállapítható, hogy a Felhasználó elmúlt-e már 18 éves.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖZZÉTÉTELE

5.1. A Felhasználó megerősíti, hogy tudomásul vette, hogy a regisztráció során és a hirdetésekben megadott Személyes adatok nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek más személyek számára is.

5.2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Felhasználók Személyes adatai jogalap nélkül nem kerülnek eladásra, rendelkezésre bocsátásra vagy továbbadásra harmadik fél számára, valamint ezek az adatok nem lesznek felhasználva egyéb, az összegyűjtésük céljától eltérő célra. Az Adatkezelő csak ezen Adatvédelmi nyilatkozat és Magyarország jogszabályainak megfelelően továbbíthatja az Adatokat.

5.3. Az Adatkezelő, kivéve az Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt eseteket, kizárólag az alábbi esetekben továbbíthatja a Felhasználó Személyes adatait harmadik felek számára:

5.3.1. Az Adatkezelő azon szolgáltatói számára, amelyek nem ismerhetik a Felhasználó Adatait (számviteli és informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégek, ügyvédek, bíróságok, végrehajtók, adósságbehajtó társaságok, adatbázis-kezelők és mások) az általuk nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt;

5.3.2. amennyiben a Felhasználó külön hozzájárulást ad az adattovábbításhoz;

5.3.3. a törvényben előírt esetekben, valamint amikor szükséges, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített következő célok teljesüljenek;

5.3.4. Az Adattovábbítás kötelező, amennyiben azt a jogérvényesítés a Magyarország által meghatározott jogalkotási eljárásában előírja;

5.3.5. egyéb esetekben, Magyarország jogszabályainak meghatározása szerint. 

6. COOKIE-K HASZNÁLATA

6.1. Az Adatkezelő cookie-kat használhat a Webhelyen. A cookie-k kicsi, egyedi azonosítószámú szöveges dokumentumok; ezeket a Webhelyről a Felhasználó számítógépének merevlemezére továbbítják, hogy az Adatkezelő elkülöníthesse a Felhasználó számítógépét és láthassa annak tevékenységét a Webhelyen.

6.2. A cookie-k használatával az Adatkezelő összegyűjti a következő jellegű Személyes adatokat: böngésző típusa, demográfiai adatok, IP-cím és egyebek.

6.3. Az Adatkezelő a Webhelyen használt cookie-kból származó adatokat felhasználja a Felhasználók azonosítására, segítségével elemzi a Webhely látogatottsági statisztikáit, a Felhasználók viselkedését és elősegíti a Webhely minőségének javulását.

6.4. A Felhasználó módosíthatja a cookie-k használatának beállításait (a cookie-k vagy azok egy részének törlése/blokkolása céljából) böngészője beállításainak módosításával. A cookie-kkal, azok használatával és elutasításával kapcsolatos részletes információk itt olvashatók: http://AllAboutCookies.org vagy http://google.com/privacy_ads.html.

7. AZ ADATTÁROLÁS FELTÉTELEI

7.1. Az Adatkezelő a Felhasználók Személyes adatait Magyarország jogszabályainak és a hatályban lévő egyéb jogszabályoknak, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően tárolja, kizárólag arra a szükséges időtartamra, amelyre a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített Adatkezelési célok eléréséhez szükség van.

7.2. Az Adatkezelő addig kezeli a Felhasználó adatait, ameddig a Felhasználó a BEBISZITTERKERESO.HU platformon Felhasználói profillal rendelkezik. Amikor a Felhasználó törli profilját a BEBISZITTERKERESO.HU platformon, az Adatkezelő nem tárolja tovább a Felhasználó személyes adatait a Felhasználói profil törlésétől számított 1 (egy) hónaptól követően. A megvásárolt tagsággal kapcsolatos adatokat öt évig tárolják a tagság lejártáig. Továbbá bizonyos esetekben a Személyes adatok hosszabb ideig tárolhatók, amennyiben ez felmerülő viták esetében vagy egyéb esetekben szükséges.

7.3. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy ne tároljon irreleváns és elavult Személyes adatokat, ezért amikor a Felhasználó frissíti a fiókjában szereplő adatokat, az elavult információk helyébe a releváns információk kerülnek. Múltbeli adatok akkor kerülnek tárolásra, amennyiben erre egy meghatározott jogalkotási eljárás vagy az Adatkezelő tevékenységének végzése során szükség van, kizárólag a szükséges időtartam hosszára.

8. A FELHASZNÁLÓK JOGAI

8.1. A Webhely használatával a Felhasználóknak joguk van:

8.1.1. tudni, milyen Személyes adatok kerülnek kezelésre és milyen célra;

8.1.2. beazonosítani Személyes adataikat;

8.1.3. kérni a Személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok vagy irrelevánsak;

8.1.4. kérni a Személyes adatok törlését (a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog);

8.1.5. kérni, hogy az Adatkezelő korlátozza a Felhasználó Személyes adatainak kezelését;

8.1.6. kérni az Adatok más adatkezelőhöz történő továbbítását (az adattovábbításhoz való jog).

8.2. A Felhasználónak joga van az Adatvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódó összes kérelmet írásban benyújtani az Adatkezelőhöz a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén megjelölt kapcsolatfelvételi módokon keresztül.

8.3. A Felhasználónak rendelkezésre kell bocsátania személyazonosító okmányát, vagy azonosítania kell magát elektronikus kommunikációs eszközön keresztül, amely a kérelemmel együtt használható.

8.4. Miután az Adatkezelő megkapta a Felhasználó kérelmét, választ ad és megteszi a kérelemben említett intézkedéseket vagy megtagadja azokat, az elutasítás okainak feltüntetésével, legkésőbb a kérelem elküldésétől számított 30 (harminc) napon belül. A kérelem komplikáltságától függően a megjelölt időszak két hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót az ilyen jellegű meghosszabbításról, és ismerteti az elhúzódás okait.

8.5. Amennyiben a Felhasználó Személyes adatainak törlésére irányuló kérelmet nyújt be, az Adatkezelő köteles azokat törölni, ha a kérelem az alábbi okok legalább egyikére alapozható:

8.5.1. A Személyes adatokra bármely egyéb módon már nincs szükség olyan célok eléréséhez, mint amelyekhez az adatokat gyűjtötték vagy kezelték;

8.5.2. A Felhasználó visszavonja hozzájárulását, amelyen a Személyes adatok kezelése alapul, és nem áll fenn egyéb jogalap a Személyes adatok kezelésére;

8.5.3. A Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő jogszerű érdekén alapuló Adatkezeléssel, és az Adatkezelő nem hoz fel az Adatok további kezelése mellett szóló felsőbbrendű jogi érveket;

8.5.4. A Személyes adatok nem jogszerű kezelése;

8.5.5. A Személyes adatokat törölni kell az Európai Unió és Magyarország jogszabályainak meghatározott követelményei alapján.

8.6. Az Adatkezelő korlátozza a Felhasználó Személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben:

8.6.1. a Felhasználó megkérdőjelezi a Személyes adatok pontosságát; ez korlátozott időtartamra szól, amely alatt az Adatkezelő ellenőrizheti a Személyes adatok pontosságát;

8.6.2. A Személyes adatok kezelése nem jogszerű, és a Felhasználó nem ért egyet azzal, hogy a Személyes adatok törlésre kerüljenek, és ehelyett azt kéri, hogy korlátozzák felhasználásukat;

8.6.3. A Személyes adatokra nincs szüksége az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 4. szakaszában megjelölt célokhoz, azonban ezekre az adatokra a Felhasználónak szüksége van jogi követelmények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez;

8.6.4. A Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogszerű érdekén alapuló Személyes adatok kezelése ellen; ez korlátozott időtartamra szól, amely alatt ellenőrzésre kerül, hogy az Adatkezelő jogi érvei meghaladják-e a Felhasználó által megfogalmazott indokokat.

8.7. Ha a Felhasználó gyakorolja az Adatok törlésének vagy korlátozásának jogát, lehetetlenné válhat a BEBISZITTERKERESO.HU platform használata vagy korlátozható a hozzáférhetősége.

8.8. Az adattovábbítási jogának gyakorlásával a Felhasználónak joga van kérni, hogy az Adatkezelő a Felhasználó Személyes adatait közvetlenül más adatkezelőhöz továbbítsa, ha ez technikailag lehetséges.

8.9. Az Adatkezelőnek joga van nem eleget tenni a Felhasználó kérelmének, kivéve a direktmarketing-ajánlatok visszautasítására irányuló kérelmeket, és joga van bíróságon kívüli intézményhez fordulnia, a következők biztosítása érdekében: (i) az Adatkezelő számára meghatározott jogi kötelezettségek gyakorlása; (ii) közrend elleni jogszabálysértések vagy bűncselekmények megelőzése; (iii) a felhasználók vagy más személyek jogainak és szabadságainak védelme; vagy (iv) a Rendelet 23. cikkének 1. szakaszában meghatározott egyéb esetekben. Az Adatkezelőnek, amennyiben megtagadja a Felhasználó kérelmének teljesítését, mindenképpen fel kell tüntetnie a megtagadás okait.

8.10. Ha a Felhasználó Adatainak nem jogszerű kezelését észleli, vagy ha az Adatkezelővel vita merül fel, a Felhasználónak bármikor joga van a viták bíróságon kívüli intézményéhez fordulni Magyarországon – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján meghatározott eljárás szerint: https://www.naih.hu/.

9. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

9.1. Az Adatkezelőnek joga van frissíteni és módosítani a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

9.2. Amennyiben alapvető módosítások történnek az Adatvédelmi nyilatkozatban, az Adatkezelőnek joga van a Felhasználót ezekről a módosításokról a Webhelyen vagy a Felhasználó által megjelölt elérhetőségén keresztül tájékoztatni. Az Adatvédelmi nyilatkozat közzétett módosítása 5 (öt) munkanapon belül lép hatályba attól a naptól számítva, amikor azt a Webhelyen közzétették vagy e-mailben elküldték a Felhasználóknak. Ez minden olyan Felhasználóra nézve érvényes, aki a megadott határidőn belül nem fejezte ki egyet nem értését a módosítást illetően.

10. KAPCSOLATFELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A Felhasználók az alább megjelölt ​​kapcsolatfelvételi módon keresztül küldhetik el az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos összes kérdést:

E-mailben: [email protected]