E-mail

Felhasználási Feltételek

Feltételek

 

A BEBISZITTERKERESO.HU platform felhasználási feltételei

 

1. FELTÉTELEK

1.1. Adminisztráció. A platform adminisztrátora a Family Projects OY. Cím: Ristihaantie 1C44, Espoo, Finnország. Vállalat nyilvántartási száma: 3132437-4. Az adminisztrátor a BEBISZITTERKERESO.HU platformon adminisztrátori, valamint a Felhasználók között közvetítői tevékenységet végez.

1.2. Névtelen felhasználó. Az a személy, aki regisztráció nélkül használja a Webhely Adminisztrációs szolgáltatásait.

1.3. Személyes adatok. Bármilyen jellegű információ, amely a személy azonosítására szolgál; ezenfelül lehet bármilyen jellegű, a már azonosított személyre vonatkozó információ.

1.4. A webhely. A www.BEBISZITTERKERESO.HU webhely, melyet az Adminisztráció kezel.

1.5. Tagdíj. Az Adminisztráció által megszabott díj. Amennyiben a Felhasználók a megszabott díjat fizetik, jogosultak a BEBISZITTERKERESO.HU platform további funkcióinak használatára.

1.6. Adatvédelmi nyilatkozat. Az a Webhelyen meghatározott eljárás, mely azok a személyes adatok kezelésére szolgál, amelyeket a Felhasználó a Webhelyen az Adminisztráció rendelkezésére bocsát. Amennyiben a Felhasználó a BEBISZITTERKERESO.HU platformot használja, úgy tekintjük, hogy egyetért a Vásárló személyes adatainak kezelésével, továbbá megerősíti, hogy minden rendelkezésre bocsátott információ és személyes adat helyes és valós.

1.7. BEBISZITTERKERESO.HU platform. Az Adminisztrációhoz tartozó, általa karbantartott és felügyelt rendszer. A rendszer a webhelyen működik, amelynek segítségével a Felhasználók kisegítőt/szolgáltatót (dadát, házvezetőnőt, kisállat-gondozót és oktatót) vagy megfelelő kisegítő munkát kereshetnek.

1.8. Szabályok. Azok a szabályok, melyek a BEBISZITTERKERESO.HU platform felhasználási feltételeire vonatkoznak, amelyeket a BEBISZITTERKERESO.HU platform felhasználási feltételei szabályoznak, továbbá magukban foglalják a Webhely Felhasználói és az Adminisztráció, valamint maguk a Felhasználók közötti jogviszonyokat. A Felhasználónak el kell fogadnia a szabályokat, amennyiben használni kívánja az Adminisztráció szolgáltatásait.

1.9. Felhasználó. Az a 18 évnél nem fiatalabb természetes személy, aki megfelelően regisztrálva van a Webhelyen abból a célból, hogy kisegítőt vagy munkát találjon.

1.10. Felhasználói profil. A BEBISZITTERKERESO.HU platformon elérhető Felhasználó nyilvántartása, amely a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, saját magára vonatkozó személyes adatokat tartalmazza.

2. A BEBISZITTERKERESO.HU PLATFORM MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

2.1. A BEBISZITTERKERESO.HU platformon az Adminisztráció elősegíti a Felhasználók együttműködését. A Felhasználók kisegítőt vagy kisegítő munkát kereshetnek. Az Adminisztráció közvetítőként jár el a Felhasználók között.

2.2. Az Adminisztráció, mint a Webhely és a BEBISZITTERKERESO.HU platform tulajdonosa, nem folytat kisegítő tevékenységet és nem keres kisegítőket. Kizárólag a Felhasználók felelnek a hirdetésekkel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásáért, valamint a kisegítő munkájáért vagy szolgáltatásáért.

2.3. A Felhasználók tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy kizárólag ők felelnek a tevékenységükre és működésükre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért. A BEBISZITTERKERESO.HU platformot használó Felhasználók tudomásul veszik, hogy személyek foglalkoztatása vagy szolgáltatás nyújtása esetén szükség lehet bizonyos engedélyek és licencek beszerzésére, hivatalos munkaviszony létesítésére, valamint Magyarország jogszabályaiban előírt egyéb jogi és/vagy adózási tevékenységek végrehajtására.

2.4. A Webhelyen rendelkezésre bocsátott, Felhasználóval kapcsolatos információkat és Személyes adatokat, valamint a hirdetéseket maguk a Felhasználók biztosítják, ezért az Adminisztráció nem felelős az információk helyességéért, a valóságnak való megfeleléséért, és nem felelős azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek a Felhasználók olyan cselekedeteiből, döntéseiből vagy szerződéseiből erednek, amelyek a Webhelyen rendelkezésre álló információk felhasználásával történnek.

3. A REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A WEBHELY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

3.1. A Névtelen felhasználó megtekintheti a hirdetéseket és a Felhasználói profilokat. A Felhasználók profiljain szereplő információk láthatósága a Névtelen felhasználók számára korlátozott.

3.2. Annak a személynek, aki a BEBISZITTERKERESO.HU teljes körű szolgáltatásait kívánja igénybe venni, regisztrálnia kell a BEBISZITTERKERESO.HU webhelyen az alábbiakban felsorolt ​​módok egyikének segítségével:

3.2.1. kitölti a regisztrációs űrlapot a webhelyen, illetőleg;

3.2.2. bejelentkezik a Facebook profiljával.

3.3. Amennyiben a Felhasználó képet tölt fel a Felhasználói profiljába, akkor a fotón magának a Felhasználónak kell szerepelnie. Tilos grafikus képeket/betűket/számokat (például logókat, kézzel írt megjegyzéseket, telefonszámokat, vezetékneveket, figyelemfelkeltő szavakat) vagy fotó helyett grafikus képekkel/betűkkel/számokkal ellátott fotókat hozzáadni vagy a fotókat bármely más módon megváltoztatni. A fotók profilra való feltöltésével a Felhasználó megerősíti, hogy jogosult a fotók felhasználására, és ez a felhasználás nem sérti harmadik fél jogait.

3.4. A regisztrált Felhasználók hirdetéseket tehetnek közzé, valamint információkat jelentethetnek meg Felhasználói profiljukon. Továbbá több adatot látnak, mint a Névtelen felhasználók, és privát üzenetek segítségével cseveghetnek más Felhasználókkal (a Webhelyen meghatározottak szerint). Azok a Felhasználók, akik a Webhelyen meghatározott eljárás szerint tagdíjat fizettek, teljes körű funkciókhoz való hozzáférést kapnak.

3.5. A regisztrációval a Felhasználó egyedi bejelentkezési adatokat hoz létre (a felhasználó neve és jelszava), mely adatokat köteles titokban tartani, és azokat harmadik fél számára nem adhatja át. A BEBISZITTERKERESO.HU platformon, a Felhasználó nevében történő nem jogszerű bejelentkezés kockázatának csökkentése érdekében ajánlott egy erős, nehezen kitalálható jelszó létrehozása (javasoljuk, hogy a jelszó legalább 8 szimbólumból álljon, felhasználva kis- és nagybetűket, számokat és írásjeleket egyaránt, valamint kerülendő a könnyen kitalálható szavak (felhasználónév, vezetéknév stb.) és (vagy) számok (például születési dátum stb.) használata, továbbá javasolt legalább 6 (hat) havonta módosítani azt. A Felhasználó felel az általa létrehozott bejelentkezési adatok erősségéért és azok tárolásáért, valamint minden olyan tevékenységért (adatátvitel, közzétett ajánlatok, Felhasználói hozzászólások vagy egyéb dolgok), amelyet az egyéni Felhasználói név és jelszó segítségével bejelentkezve hajt végre a Webhelyen. Amennyiben a BEBISZITTERKERESO.HU platformot olyan harmadik fél használja, aki a felhasználó bejelentkezési adataival van bejelentkezve a Webhelyre, akkor az Adminisztráció ezt a személyt Felhasználónak tekinti. Amennyiben a Felhasználó elveszíti bejelentkezési adatait, azonnal értesítenie kell erről az Adminisztrációt e-mailben, vagy meg kell változtatnia a bejelentkezési adatokat a BEBISZITTERKERESO.HU platformra történő belépéssel.

3.6. A Felhasználó felel a regisztrációs űrlapon szereplő pontos, helyes és részletes adatok rendelkezésre bocsátásáért. Amennyiben a regisztrációs űrlapon szereplő Felhasználói adatok módosulnak, a Felhasználónak azonnal frissítenie kell azokat. Az Adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználóért vagy harmadik felekért abban az esetben, ha a Felhasználó helytelen és (vagy) nem részletes személyes adatokat adott meg, vagy nem módosította és nem egészítette ki az adatokat, amikor azok megváltoztak.

3.7. A Felhasználónak joga van bármikor szabadon módosítani, kiegészíteni a regisztrációs adatokat vagy bármikor törölni a regisztrációt. A regisztráció törlésével a Felhasználó elveszíti a BEBISZITTERKERESO.HU platform teljes körű használatának lehetőségét. A Felhasználó kizárólag akkor tesz szert erre a lehetőségre, ha újra regisztrál a BEBISZITTERKERESO.HU webhelyen.

3.8. A Webhelyen történő regisztrációval együttesen a Felhasználó megerősíti, hogy elmúlt 18 éves.

3.9. Azok a Felhasználók, akik a Webhelyen meghatározott eljárás szerint megszabott tagdíjat előre kifizették, megszerzik a jogot a Webhely teljes körű funkcióinak (a Webhelyen feltüntetettek szerint) használatára. A tagság arra az időszakra érvényes, amelyre a kifizetést teljesítették, kivéve, ha a jelen Szabályokban meghatározott eljárás szerint azt hamarabb megszüntetik.

3.10. A tagság érvényessége automatikusan meghosszabbodik azokra az időszakokra, amelyek a meghosszabbítás pillanatában érvényesek, és a vonatkozó kifizetések automatikusan megterhelik a Felhasználó számláját, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó a tagság lejárta előtt jelzi, hogy felmondja a tagságot, vagy nem kívánja meghosszabbítani azt.

3.11. A Felhasználó bármikor felmondhatja a tagságot az alábbi módok bármelyikének segítségével: i) a BEBISZITTERKERESO.HU webhely Felhasználói fiókján keresztül, ii) az Adminisztráció értesítése által az [email protected] címen; iii) amennyiben a Felhasználó PayPallal fizetett a tagságért – a PayPal rendszerén keresztül. Amennyiben a Felhasználó felmondja a Tagságát, a Tagdíj nem téríthető vissza.

3.12. Az Adminisztráció fenntartja a jogot a Tagsági előfizetések és a Tagdíj módosítására. Az ilyen jellegű módosítások akkor kerülnek alkalmazásra, miután a Felhasználó tájékoztatása a vonatkozó módosításokat illetően megtörtént.

4. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A BEBISZITTERKERESO.HU platform használata során a Felhasználó:

4.1.1. nem végezhet törvénysértő cselekményt vagy tevékenységet a Webhelyen;

4.1.2. az etika és az erkölcs általánosan elfogadott elvei szerint kommunikál a többi Felhasználóval és az Adminisztrációval;

4.1.3. kizárólag valós és helyes információkat szolgáltat a többi Felhasználó és az Adminisztráció részére, valamint folyamatosan frissíti a rá vonatkozó adatokat;

4.1.4. tisztességesen jár el, és nem szándékozik megtéveszteni a többi Felhasználót és/vagy Szervezőt;

4.1.4. megváltoztatja a bejelentkezési adatait a Webhelyen, amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy ezeket az adatokat harmadik felek ismerik;

4.1.5. gondoskodik arról, hogy a Felhasználói profilban szereplő információ és fotó megfelel az erkölcs és etika normáinak és nem sért szerzői jogokat, valamint semmilyen esetben és semmilyen indokkal nem vált ki nézeteltéréseket.

4.1.6. gondoskodik arról, hogy a közzétett információk: i) megfelelnek a BEBISZITTERKERESO.HU platform használati céljának; ii) semmilyen személyt vagy terméket nem reklámoz az Adminisztráció előzetes hozzájárulása nélkül; iii) nem veszélyezteti a BEBISZITTERKERESO.HU platform vagy annak adatbázisának működését (például vírusokat tartalmazó programok vagy dokumentumok által).

4.2. Az Adminisztrációnak jogában áll korlátozni a Felhasználó Webhelyhasználati jogát, beleértve a Felhasználó teljes kitiltását a Webhelyről és az Adminisztráció szempontjából szükséges egyéb intézkedéseket, beleértve, de nem kizárólag azoknak a személyeknek a jogainak és kötelezettségeinek a felfüggesztését vagy gyakorlását, akik Adminisztrátorként járnak el, amennyiben az Adminisztráció által ilyen jellegű intézkedés vagy mellőzés szükséges a Webhely feltétel nélküli funkcionális működésének és/vagy a többi Felhasználó jogainak és kötelezettségeinek biztosítása érdekében.

4.3. Az Adminisztrációnak jogában áll felfüggeszteni a Felhasználó regisztrációját a Webhelyen és/vagy kitiltani a Webhelyről, és/vagy blokkolni a Felhasználót, amennyiben:

4.3.1. a Felhasználó helytelen, téves, hamis és/vagy hiányos információkat szolgáltatott vagy szolgáltat;

4.3.2. a Felhasználó viselkedése más Felhasználókkal szemben nem felel meg az erkölcs általánosan elfogadott elveinek;

4.3.3. a Felhasználó a BEBISZITTERKERESO.HU platformot a többi Felhasználó és/vagy az Adminisztráció szándékos károsítására használja;

4.3.4. a Felhasználó bármilyen módon megsérti ezeket a Szabályokat vagy a vonatkozó jogszabályokat.

4.4. Az Adminisztráció rendelkezik a Webhely, a tartománynév (BEBISZITTERKERESO.HU) és az operációs rendszer szellemi tulajdonjogával. A Felhasználónak nincs joga a Webhelyen található tartalmat menteni, lemásolni, módosítani, áthelyezni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1. Az Adminisztráció sem most, sem a jövőben nem vonható felelősségre a Felhasználónak okozott olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy harmadik felek a Felhasználó bejelentkezési adataival bejelentkeztek a BEBISZITTERKERESO.HU platformra.

5.2. Az Adminisztráció nem felelős a Webhelyen található, harmadik felektől származó hirdetésekért, hivatkozásokért vagy cookie-kért. A Felhasználónak figyelembe kell vennie a harmadik felek felhasználási szerződéseit és adatvédelmi irányelveiket.

5.3. Az Internet külső tényezős sajátosságainak következtében az Adminisztráció nem tudja garantálni a Webhely folyamatos elérhetőségét. A Szervező továbbá korlátozhatja a BEBISZITTERKERESO.HU platform vagy annak egy részének elérhetőségét, amennyiben arra a biztonság, a szerver karbantartása vagy egyéb objektív ok miatt elengedhetetlenül szükség van.

5.4. Az Adminisztráció fenntartja a jogot a Webhely tartalmának vagy funkcióinak módosítására a Felhasználók figyelmeztetése nélkül. Az Adminisztrációnak joga van dönteni arról, hogy bármilyen okból és figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse a szolgáltatásnyújtást, beleértve a jogot arra, hogy felmondja bármely más Felhasználó vagy harmadik fél számára történő szolgáltatás nyújtását figyelmeztetéssel vagy anélkül, illetve a Felhasználóval szembeni felelősséggel vagy anélkül.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Az Adminisztrációnak joga van egyoldalúan módosítani ezeket a Szabályokat, és amennyiben alapvető módosítások történnek a Szabályokban, az Adminisztrációnak joga van a Felhasználót ezekről a módosításokról a Webhelyen vagy a Felhasználó által megjelölt elérhetőségén keresztül tájékoztatni. A Szabályok közzétett módosítása 5 (öt) munkanapon belül lép hatályba attól a naptól számítva, amikor azt a Webhelyen közzétették vagy e-mailben elküldték a Felhasználóknak. Ez minden olyan Felhasználóra nézve érvényes, aki a megadott határidőn belül nem fejezte ki egyet nem értését a módosítást illetően.

6.2. Ezek a Szabályok Magyarország jogszabályai alapján jöttek létre.

6.3. Az ezen Szabályok vonatkozásában felmerült esetekben Magyarország jogszabályai alkalmazandók.

6.4. Az ezen Szabályok gyakorlása során felmerült minden nézeteltérés egyeztetés útján kerül rendezésre. Amennyiben nem születik megegyezés, a vitákat Magyarország bíróságai a jogszabályokban meghatározott eljárás szerint rendezik.

6.5. Az összes kérdést e-mailben lehet benyújtani: [email protected]

Legutóbb frissítve: 2020.08.24.